فراز-لوگو

شرکت فراز کنترل، فعالیت خود را در سال 1381 در فضایی به وسعت 2000 متر مربع (سالن تولید) و 400 متر مربع (واحد اداری) در شهر یزد آغاز نموده است. در زیر به برخی از این فعالیت ها اشاره نموده ایم:
طراحی و مشاوره

تابلو سازی فشار ضعیف

تابلو سازی فشار متوسط

اجرای سیستم های خاص

اتوماسیون

خدمات پیمانکاری و اجرایی

نورپردازی و روشنایی